เงื่อนไขและข้อกำหนด

หากได้สินค้าแล้วต้องการเปลี่ยน Size สามารถเปลี่ยนได้ รบกวนแจ้งภายใน 2 วันที่ได้รับ

กรุณา chat หาเราทาง FB Messenger

 

 

โดยที่สินค้ายังต้องอยูในสภาพเดิม อย่าพึ่งแช่หรือซัก จะมีค่าส่งกลับ 100 บาท

สงวนสิทธิ์ไม่รับคืนทุกกรณี

 

TOP